Ingen roere på vandet

4442.1 km roede af 104 roere