Ingen roere på vandet

13243 km roede af 128 roere