Ingen roere på vandet

8391.1 km roede af 110 roere