Ingen roere på vandet

54828 km roede af 314 roere