Ingen roere på vandet

12163 km roede af 116 roere